29-12-2024

Boek: De wet van Eén, Monique Timmers

Podcast Jorn Luka interviewt Monique Timmers van de Mysterieschool:

https://www.youtube.com/watch?v=7sSZNnm-PGc&ab_channel=JornLuka


_______________________________________________________________________________

23-11-2020

Neem zelf de leiding over je eigen leven en gezondheid.
Interview met drs. Richard de Leth:


https://youtu.be/G8x9v1DR0Kc

_________________________________________________________________________________

12-5-2020

Voor wie meer informatie, verheldering of begeleiding zoekt ten aan zien van de transformatie waar we ons in bevinden:

https://www.nieuwetijdskind.com/

www.inzichten.com

w
ww.lichtwerkersnederland.nl


26-4-2020

Eckart Tolle
The divine purpose of the Universe:
https://www.youtube.com/watch?v=skFQck_gWT8

Eckart Tolle
The purpose of life:
https://www.youtube.com/watch?v=yltxmm90N5g 26-4-2020Breath of life

Het Universum ademt

Een Sacraal ritme

Voelbaar in alles wat leeft

 

Laat je meevoeren naar binnen

Naar de diepte van de verstilling

Om vandaaruit

Met hernieuwde energie

Expressie te geven

Aan wat in de stilte ontstond

 

We hoeven niets te verklaren

Zijn slechts getuige

In stille verwondering

Van het wonder

Van de zichzelf steeds weer

Moeiteloos ontvouwende

Helende schepping

 

 

 

Essentie

Als we heel stil worden van binnen…

Voelen we de essentie van ons zijn,

Ons wezen

Hemel en aarde komen samen

In ons hart

Liefde gaat stromen

Het leven ontvouwt zich

Zoals het bedoeld was

 

 

 

Stil worden

Laat liefdevol en geduldig

De kakofonie in je hoofd

Uitrazen

Adem rustig en diep in je buik

Voel hoe je gegrond bent

En laat het langzaam rustig worden

Laat de stemmen oplossen in je rust en je liefde

Voel je ademhaling

Alles is goed

Ook als het niet in één keer lukt

Het komt vanzelf

Vroeg of laat

Geef jezelf de tijd en de ruimte

Alles is  goed

 

 Brigitta
 


22-4-2020

 Anastasia over de aarde

 “…Begrijp je, Vladimir, de aarde is dan misschien wel groot, maar ze is ook heel gevoelig. Jij bent ook groot in vergelijking met een mug, maar als er een mug op je arm gaat zitten, voel je onmiddellijk zijn aanraking. De aarde voelt ook – alles. Wanneer ze met beton of asfalt wordt bedekt, wanneer bomen worden gekapt en bossen verbrand, wanneer er in haar binnenste gegraven wordt om haar mineralen te delven of er poeder in haar wordt gestrooid, de zogeheten meststoffen, voelt ze de pijn Maar toch houdt ze van de mensen, zoals een moeder van haar kinderen. En de aarde doet haar best het slechte van de mensen in haar binnenste op te slaan, en alleen als ze niet genoeg krachten heeft om het te onderdrukken, breekt die verdorvenheid uit in vulkaanuitbarstingen en aardbevingen. De aarde heeft onze hulp nodig. Het geeft haar kracht als je teder en liefdevol met haar omgaat. De aarde mag dan wel groot zijn, ze is uiterst gevoelig. Ze voelt de tedere aanraking van zelfs één enkele mensenhand…” (1)

 

Tijd om wakker te worden

De mensheid heeft zichzelf en de aarde tekort gedaan, maakt er een potje van. Aangezien nu de leefbaarheid van de aarde en haar bewoners in gevaar komt, krijgen we hulp van wezens uit het Universum (2,3,4), die verder ontwikkeld zijn dan wij. Zij zijn bereid om ons te helpen om niets van de schepping verloren te laten gaan. Omdat ze van de aarde en haar mensheid houden, omdat de aarde de enige planeet is waar onze ziel de ervaring van leven in dergelijk verdichte materiële vorm kan meemaken. En haar lessen kan opdoen om te groeien, in de richting van het Licht, haar oorsprong. Mede dankzij de hulp van onze onstoffelijke helpers, ontwaken steeds meer mensen momenteel. (2,3,4). Degenen die er voor openstaan herkennen de signalen van hun helpers en laten zich bewust leiden. Anderen voelen het niet, zijn minder bereikbaar, maar ontvangen desondanks waar mogelijk hulp. We herinneren ons steeds beter hoe we weer wijs en liefdevol met onszelf, elkaar en de aarde om kunnen gaan. Onze ogen en harten gaan weer open. Transformatie is gaande. We laten oude pijn en oude structuren steeds meer los. Soms voelbaar aan onbestemde lichamelijke ongemakken en emotionele gevoelens. Onze trilling verhoogt waardoor de verdichting verfijnt van de hele aarde en haar bewoners. Hierdoor komen we gemakkelijker tot inkeer en inzicht. Momenteel worden velen van ons extra geholpen doordat we stilgezet zijn door een pandemie. We krijgen dus hulp, alhoewel we dit lang niet rechtstreeks ervaren, maar we moeten het uiteindelijk zélf doen. Wijzelf zijn degenen die kunnen kíezen voor leven vanuit vertrouwen en liefde (2,3,4) en van daaruit handelen.

Vooral als er bestaansonzekerheid en emotionele pijn is, wat momenteel door de pandemie voor veel mensen het geval is, is dit lastig.
Maar weet: pijn, lijden, duisternis zijn er uiteindelijk om ons naar het licht te brengen. 

Houd moed. Niets is voor niets, al is het soms ondoorgrondelijk waar we doorheen moeten. Vertrouw dat het goed is en goed komt.
Durf pijn volledig toe te laten. Doorvoel het. Huil, wees boos, laat het er stromen. Verlies je er niet in, blijf aanwezig met wat er is. Spreek uit wat je voelt, liefst zonder iemand anders de schuld te geven.
Adem door, beweeg, wandel, …en laat uiteindelijk innerlijke rust, vertrouwen, vrede ontstaan.
Bagatelliseer, verdoof of ontken niet. Verzet je niet. Wees dapper en oprecht en heb de moed om te voelen, durf jezelf die ruimte te geven (vrij naar 5).
Misschien werkt je ziel iets uit, vanuit de kosmische wet oorzaak-gevolg, en moet je daarom ergens doorheen, of misschien heb je voor je incarneerde in je levensplan geschreven dat je bepaalde dingen in dit leven mee wou maken, wie zal het zeggen (3). Hoe dan ook, aanvaard pijn en duisternis, geef je over, sluit vrede met wat er is. Ik weet dat het gemakkelijker gezegd is dan gedaan, maar probeer het zoveel mogelijk. Het geldt voor ons allemaal, niemand uitgezonderd…

 

Aanvaard duisternis

Streef naar licht

Alleen en samen

 

"Degene die niet mee kunnen komen in hun ontwikkeling van hun bewustijn, omdat ze nog te diep gehecht zijn aan hun ego en materie, zullen na hun overgang niet meer op aarde kunnen terugkeren. Voor hen zijn er andere plekken waar ze hun weg kunnen vervolgen, ook bijgestaan door helpers, al merken ze het niet. Niemand gaat verloren in deze schepping." (3)

 

Wij zijn vormgegeven liefde, met scheppende kracht

Allen voortkomend uit dezelfde Bron

Laten we kiezen voor wie we in wezen zijn

En weer gaan leven vanuit Vrijheid, Waarheid, Liefde

 

 Bronnen:
1. Vladimir Megre/Anastasia, deel 2 De zoemende ceders van Rusland

2. Bernadette von Dreien, Christina, Tweeling als licht geboren, Christina, het visioen over het goede

3. Thea Terlouw, De Heelkamers, Een Cirkel doorbroken

4 Phyllis V. Schlemmer, De uitverkoren planeet

5 Nanette Kant, Zen in de Chaos