Tarieven  Cranio-Sacraaltherapie & Integratieve Massage

-  €  100,00 voor 1,5 uur
-  € 120,00  voor 2,0 uur
-  € 50,00  voor 3/4 uur / jonge kinderen
-  € 65,00  voor 1 uur / oudere kinderen

De sessies zijn in principe ma t/m vr 10.00-11.30 en 11.45-13.15 uur.

In overleg is een kortere of langere behandeltijd mogelijk. Het tarief wordt hierop afgestemd.

Afspraken kunnen tot 24 van tevoren kosteloos worden geannuleerd.

Vergoedingen
Cranio-Sacraaltherapie, eventueel aangevuld met enige Integratieve Massage, wordt vergoed middels aanvullende verzekering.
Voor vergoedingen zie: https://www.zorgwijzer.nl/vergoeding/craniosacraal-therapie

Ziektekostenverzekeringen kunnen vragen naar registraties: 
Ik ben aangesloten bij de VBAG (22011074) en de RBCZ (102055R).
Mijn AGB-codes zijn 90038731 (zorgverlenersnummer) en 90017242 (praktijkcode).
De behandelcode die zorgverzekeraars hanteren voor Cranio-Sacraaltherapie is 24601.

Behandelovereenkomst
Wettelijk gezien ben ik verplicht om iedere cliënt een behandelovereenkomst te laten ondertekenen. Bij kinderen moeten beide ouders deze ondertekenen. Indien gewenst kan ik u hierover verder informeren.

Klachtenregeling
Bij een klacht over een behandeling verzoek ik u dit eerst met mij te bespreken.

Ook is het mogelijk een onafhankelijke klachtenfunctionaris in te schakelen. Deze kan ondersteuning bieden bij formulering van de klacht of bij onvrede en helpt bij het zoeken naar oplossingen. Ik heb als therapeut het recht om hiervan op de hoogte gesteld te worden. Mijn praktijk is hiervoor aangesloten bij Quasir.

Als de inzet van de klachtenfunctionaris of de wijze waarop uw onvrede of klacht is afgehandeld voor u onbevredigend is, dan kunt u zich wenden tot de geschillencommissie Zorggeschil.

Voor meer informatie kunt u kijken op de website van mijn beroepsvereniging VBAG:

https://vbag.nl/consument/klachten-en-geschillen/