Praktijk voor Cranio-sacraal therapie Prezent by Nature
Wat is Cranio-Sacraaltherapie?

Cranio-Sacraaltherapie (CST) is een manuele therapie die ontspanning creëert, doordat de behandelaar door middel van subtiele aanraking met zijn handen 'luistert' naar het - door het Cranio-Sacrale systeem in gang gezette -  ritme in de lichaamsvloeistoffen. Dit ritme is in het gehele lichaam voelbaar in spieren, botten, vliezen, bindweefsels (fascia) organen. Opgeslagen spanningen worden waargenomen (energiecystes) en kunnen moeiteloos ontladen. Disbalans wordt hersteld, stillpoints kunnen ontstaan. Hierdoor ontstaat een betere doorstroming van lichaamsvloeistoffen en energie, met als gevolg meer rust,  ruimte en energie in het systeem van lichaam en geest. 
Het Cranio-Sacrale ritme wordt ook wel 'The breath of life' genoemd en een cranio-behandeling wordt ook wel de 'Zen in lichaamswerk genoemd'. Alhoewel het een zachte en subtiele therapievorm is, werkt het diep door. Het brengt je dichter bij jezelf en bij de essentie van het leven.


Het cranio-sacrale systeem
Het cranio-sacrale systeem bestaat uit het cranium (schedel) en het sacrum (heiligbeen), met daar tussenin de hersenen, centrale zenuwstelsel, het ruggenmerg, het hersenvocht (liquor) en het beschermende vlies er omheen (dura mater). Het hersenvocht dat dit zenuwstelsel omgeeft beweegt in een voortdurende trage ritmische stroom, om voeding op te nemen en afvalstoffen af te voeren. 

 
Het cranio-sacrale ritme
Het ritme van het hersenvocht wordt gecreëerd door een pompsysteem diep binnen in onze hersenen.
De botten van de schedel zetten uit, vervolgens worden de wervels lichtjes van elkaar geduwd, waarna het sacrum naar onder en vervolgens naar binnen roteert. Het voelt als een uitdijende en inkrimpende golf die overal in het lichaam voelbaar is, vergelijkbaar met de beweging van eb en vloed.
We kunnen dit ritme beschouwen als de ademhaling van het zenuwstelsel. Dit zenuwstelsel regelt de werking van alles wat er in het lichaam gebeurt. Daarmee is het cranio-sacrale ritme, naast de ademhaling en de hartslag, de derde primaire levensfunctie van het lichaam.
Het CS ritme is voor het eerst waargenomen door de Amerikaanse chirurg/osteopaat dr. John Upledger tijdens een open hersenoperatie. In navolging van dr. William Sutherland die omstreeks 1920 baanbrekend pionierswerkverrichte – en die dit ritme ‘The Breath of Life’ noemde – was hij in de zeventiger jaren de grondlegger van de huidige behandelingsmethoden en –technieken.

Verstoringen van het cranio-sacrale ritme en de gevolgen
In dit cranio-sacrale ritme kunnen door allerlei grotere en kleinere trauma’s in de loop van ons leven verstoringen optreden. Bij trauma’s kun je o.a. denken aan bevalling/geboorte, operaties, infecties, ongevallen fysieke pijn, onverwerkte emoties, je als kind niet gehoord, begrepen of geaccepteerd voelen, allerlei vormen van stress, enzovoort. Maar ook simpelweg de zwaartekracht, die voortdurend aan ons lichaam ‘trekt’, kan verstoringen of spanningen veroorzaken.
Omdat het cranio-sacrale systeem in verband staat met de meest basale lichaamsfuncties kan verstoring ervan klachten op zeer uiteenlopende gebieden tot gevolg hebben. 
Zie ook 'voor wie'.